Suyun Yaşayan Organizmalara Önemi

Su, yeryüzünde ana unsurlardan biridir. Yeryüzünün üçte ikisi su ile kaplıdır. İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 75’i sudan oluşur. Yeryüzündeki her yaşam biçimi, bir formdaki suya ya da geçimine bağlı olarak değişir. İnsanlarda, su, besinlerin taşınması ve yenilenmesi ile yardımcı olur. İnsan vücudunun temizlenmesine yardımcı olur. Deniz, göl ve gölet gibi su kütleleri binlerce canlıya ev sahipliği yapıyor. Aşağıda suyun yaşayan organizmalara […]

Sentetik Biyolojideki Gelişmeler

Genom nakli Haziran 2007’de, bilim adamları Amerika Birleşik Devletleri’ndeki J. Craig Venter Araştırma Enstitüsü (JCVI) sentetik biyolojiyi yeni bir seviyeye taşıyarak, bir tür bakterinin ( Mycoplasma mycoides ) tüm genomunu bir diğerinin ( Mycoplasma capricolum ) sitoplazmasına başarılı bir şekilde naklederek genom naklini gerçekleştirmiş oldular. Yeni bakteriler tamamen hücre bölünmesinden sonra fenotipik olarak (gözlemlenebilir özelliklerine benzer) doğal genlerinden yoksundu. Sentetik genomlar Ocak 2008’de, JCVI bilim adamları Daniel G. Gibson ve Hamilton O. […]

Sentetik Biyoloji

Sentetik biyoloji , temel amacın DNA , proteinler ve diğer organik moleküller dahil olmak üzere mümkün olan en küçük bileşenlerden tam olarak işlevsel biyolojik sistemler oluşturmak olduğu araştırma alanı . Sentetik biyoloji birçok farklı bilimsel teknik ve yaklaşımı içerir. Oluşturulan sentetik sistemler, etanol ve ilaçlardan kompleks bakteriler gibi sentetik organizmalara kadar uzanan ürünler üretmek için kullanılabilir. Bu zehirli kimyasalları sindirebilir ve nötrleştirebilir. İdeal olarak, bu özelleştirilmiş sentetik biyolojik sistemler ve organizmalar, doğal olarak ortaya çıkan […]

Mikroplarla Tanışın: 5 Küçük Protozoan ve Yosun

Her ne kadar çoğu insan mikrop terimini duyduğunda bakterileri düşünse de , birçok başka mikroskobik organizma vardır. Birçoğu prokaryotik benzeri bakterilerin aksine, hücre zarına bağlı bir çekirdek ile kendi hücrelerimiz olan ökaryotiklerdir . Bunların bir kısmı hastalığa neden olsa da, çoğunluk sadece geniş gıda ağının bir parçası olarak var olur ve kendi ekolojik nişlerine ve […]

Yaprak Gibi Görünen 9 Hayvan

Bir organizmanın ilgisiz bir türe benzediği taklitçilik, evrimin büyük harikasından biridir. Yaprak taklit etme, özellikle kamuflajın zekice bir formudur. Bazı hayvanlar için, bir yaprak gibi görünmek aç yırtıcılardan korunma görevi görür. Diğerleri için, avlanmayan bir hayvan için saklanarak beklemek yararlı bir yoldur. Adaptasyon en yaygın böceklerde görülmektedir. Böceklerin yanı sıra sürüngenler, amfibiler ve hatta balıklar […]

Watson Crick DNA Modeli

1- İki zincir birbirine anti paraleldir. Yani zıttır. 2- Zincirlerden birinin 3′ ucu ile diğerinin 5′ ucu aynı taraftadır. 3- DNA’ nın omurgasını oluşturan hidrofik şeker ve fosfat üniteleri çift sarmalın dışa bakan yüzündedir. 4- Hidrofobik özelliğe sahip bazlar ise sarmalın iç tarafındadır. 5- Çift sarmalın çapı 20 Å’ dir. 6- Birbirini takip eden bazlar 36° dönüş […]

Chondrichthyes (Kıkırdaklı balıklar)

Chondrichthyes (Kıkırdaklı balıklar) dahil omurgalıların iskeletleri kıkırdak yapıda olmasına rağmen, bütün kıkırdaklı balıklar bu sınıfa dahil değildir. Sözgelimi siklostomların da iskeletleri kıkırdaktır, fakat başka bir sınıfı oluştururlar ve birçok özellikleri bakımından da farklıdırlar. Kıkırdak yapıdaki iskelet ilkel bir özellikten çok, dejeneratif bir özellik olarak kabul edilir. Çünkü ilkel kemikli balıkların fosilleri Silurien’de bulunmuş olmasına rağmen, […]

Biyoloji ve Çalışma Alanları

Biyoloji , yaşam için Yunanca, bis ve Yunanca düşünceden ya da akıl yürütme kelimelerinden gelmektedir . Hayatı, yaşamın evrimsel tarihini ve belirli canlı organizmaları sürdüren özellikleri, özellikleri ve süreçleri inceleyen bilim anlamına gelir. Sadece evrim teorisinin sağladığı kavramsal çerçeve ile birleştirilen muazzam çeşitlilik, genişlik ve heterojenlik bilimidir. Biyoloji ve çalışma alanları sınırsızdır. Gerçekten de, 1973’te […]

Bakterilerden Kromozom DNA’sı İzolasyonu

DENEYİN AMACI: Bakteri DNA’sının çıplak gözle görünür hale getirilerek incelenmesi, yapı ve görevlerinin öğrenilmesi. GENEL BİLGİ: Bakterilerde DNA çift zincirli (iplikli), çıplak ve tek bir halka şeklindedir. Kromozomal DNA olarak adlandırılan yapıda bakterinin genetik materyali bulunmaktadır. Ayrıca birçok bakteride kromozomal DNA’nın dışında genetik bilgi taşıyan kromozom dışı, plazmid DNA’sına rastlanır. Plazmid DNA da kromozomal DNA […]

Uzun Ömürlülük Mekanizmaları

İnsülin / IGF sinyal ( IIS ) ağının düşük aktivitesi laboratuvar hayvanlarında ve muhtemelen insanlarda yaşlanmanın etkilerini iyileştirebilir. Uzun ömürlü IISmutantlarında transkriptomun yeniden modellenmesi kapsamlı olarak belgelenmiş olsa da, özellikle belirli dokularda uzamış yaşam süresine katkıda bulunan nedensel mekanizmalar belirsizliğini koruyor. Uzun süredir devam eden Drosophila IISmutantında ve kontrolünde dört temel insüline duyarlı doku proteomunu […]

Araç çubuğuna atla