Chondrichthyes (Kıkırdaklı balıklar)

Chondrichthyes (Kıkırdaklı balıklar) dahil omurgalıların iskeletleri kıkırdak yapıda olmasına rağmen, bütün kıkırdaklı balıklar bu sınıfa dahil değildir. Sözgelimi siklostomların da iskeletleri kıkırdaktır, fakat başka bir sınıfı oluştururlar ve birçok özellikleri bakımından da farklıdırlar. Kıkırdak yapıdaki iskelet ilkel bir özellikten çok, dejeneratif bir özellik 8olarak kabul edilir. Çünkü ilkel kemikli balıkların fosilleri Silurien’de bulunmuş olmasına rağmen, […]

Biyoloji ve Çalışma Alanları

Biyoloji , yaşam için Yunanca, bis ve Yunanca düşünceden ya da akıl yürütme kelimelerinden gelmektedir . Hayatı, yaşamın evrimsel tarihini ve belirli canlı organizmaları sürdüren özellikleri, özellikleri ve süreçleri inceleyen bilim anlamına gelir. Sadece evrim teorisinin sağladığı kavramsal çerçeve ile birleştirilen muazzam çeşitlilik, genişlik ve heterojenlik bilimidir. Biyoloji ve çalışma alanları sınırsızdır. Gerçekten de, 1973’te […]

Bakterilerden Kromozom DNA’sı İzolasyonu

DENEYİN AMACI: Bakteri DNA’sının çıplak gözle görünür hale getirilerek incelenmesi, yapı ve görevlerinin öğrenilmesi. GENEL BİLGİ: Bakterilerde DNA çift zincirli (iplikli), çıplak ve tek bir halka şeklindedir. Kromozomal DNA olarak adlandırılan yapıda bakterinin genetik materyali bulunmaktadır. Ayrıca birçok bakteride kromozomal DNA’nın dışında genetik bilgi taşıyan kromozom dışı, plazmid DNA’sına rastlanır. Plazmid DNA da kromozomal DNA […]

Uzun Ömürlülük Mekanizmaları

İnsülin / IGF sinyal ( IIS ) ağının düşük aktivitesi laboratuvar hayvanlarında ve muhtemelen insanlarda yaşlanmanın etkilerini iyileştirebilir. Uzun ömürlü IISmutantlarında transkriptomun yeniden modellenmesi kapsamlı olarak belgelenmiş olsa da, özellikle belirli dokularda uzamış yaşam süresine katkıda bulunan nedensel mekanizmalar belirsizliğini koruyor. Uzun süredir devam eden Drosophila IISmutantında ve kontrolünde dört temel insüline duyarlı doku proteomunu […]

Meiosis Bölünme

Cinsel yolla çoğalan canlılarda önce gamet hücrelerinin yapılması (gametogenez) ve sonra bu hücrelerin birleşmesi (fertilizasyon) gerekmektedir. Gametogenez yalnızca üreme organlarının özelleşmiş hücrelerinde oluşur. Ganimetler haploid (n) kromozom sayısına sahiptirler, fakat bunlar özelleşmiş (germ line) diploid (2n) hücrelerden kaynaklanırlar. Gametogenez sırasında kromozom sayısı kesin olarak yarıya inmelidir. İşte bu yarıya inme olayına meiosis adı verilmektedir. Ortaya […]

Araç çubuğuna atla