Kök Hücre Nedir?

Kök hücre, özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen farklılaşmamış hücrelerden oluşan bir sınıftır. Yaygın olarak, kök hücreler iki ana kaynaktan gelir: Embriyolojik gelişim (embriyonik kök hücreler) blastosist fazı sırasında oluşan embriyolar Yetişkin doku (yetişkin kök hücreler). Her iki tip de genel olarak farklı hücre tiplerine (deri, kas, kemik, vb.) Farklılaşma potansiyeli ile karakterize edilir. Erişkin kök hücreleri Embriyonik […]

Sentetik Biyolojideki Gelişmeler

Genom nakli Haziran 2007’de, bilim adamları Amerika Birleşik Devletleri’ndeki J. Craig Venter Araştırma Enstitüsü (JCVI) sentetik biyolojiyi yeni bir seviyeye taşıyarak, bir tür bakterinin ( Mycoplasma mycoides ) tüm genomunu bir diğerinin ( Mycoplasma capricolum ) sitoplazmasına başarılı bir şekilde naklederek genom naklini gerçekleştirmiş oldular. Yeni bakteriler tamamen hücre bölünmesinden sonra fenotipik olarak (gözlemlenebilir özelliklerine benzer) doğal genlerinden yoksundu. Sentetik genomlar Ocak 2008’de, JCVI bilim adamları Daniel G. Gibson ve Hamilton O. […]

Sentetik Biyoloji

Sentetik biyoloji , temel amacın DNA , proteinler ve diğer organik moleküller dahil olmak üzere mümkün olan en küçük bileşenlerden tam olarak işlevsel biyolojik sistemler oluşturmak olduğu araştırma alanı . Sentetik biyoloji birçok farklı bilimsel teknik ve yaklaşımı içerir. Oluşturulan sentetik sistemler, etanol ve ilaçlardan kompleks bakteriler gibi sentetik organizmalara kadar uzanan ürünler üretmek için kullanılabilir. Bu zehirli kimyasalları sindirebilir ve nötrleştirebilir. İdeal olarak, bu özelleştirilmiş sentetik biyolojik sistemler ve organizmalar, doğal olarak ortaya çıkan […]

Uzun Ömürlülük Mekanizmaları

İnsülin / IGF sinyal ( IIS ) ağının düşük aktivitesi laboratuvar hayvanlarında ve muhtemelen insanlarda yaşlanmanın etkilerini iyileştirebilir. Uzun ömürlü IISmutantlarında transkriptomun yeniden modellenmesi kapsamlı olarak belgelenmiş olsa da, özellikle belirli dokularda uzamış yaşam süresine katkıda bulunan nedensel mekanizmalar belirsizliğini koruyor. Uzun süredir devam eden Drosophila IISmutantında ve kontrolünde dört temel insüline duyarlı doku proteomunu […]

Meiosis Bölünme

Cinsel yolla çoğalan canlılarda önce gamet hücrelerinin yapılması (gametogenez) ve sonra bu hücrelerin birleşmesi (fertilizasyon) gerekmektedir. Gametogenez yalnızca üreme organlarının özelleşmiş hücrelerinde oluşur. Ganimetler haploid (n) kromozom sayısına sahiptirler, fakat bunlar özelleşmiş (germ line) diploid (2n) hücrelerden kaynaklanırlar. Gametogenez sırasında kromozom sayısı kesin olarak yarıya inmelidir. İşte bu yarıya inme olayına meiosis adı verilmektedir. Ortaya […]

Araç çubuğuna atla