Kök Hücre Nedir?

Kök hücre, özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen farklılaşmamış hücrelerden oluşan bir sınıftır. Yaygın olarak, kök hücreler iki ana kaynaktan gelir: Embriyolojik gelişim (embriyonik kök hücreler) blastosist fazı sırasında oluşan embriyolar Yetişkin doku (yetişkin kök hücreler). Her iki tip de genel olarak farklı hücre tiplerine (deri, kas, kemik, vb.) Farklılaşma potansiyeli ile karakterize edilir. Erişkin kök hücreleri Embriyonik […]

Watson Crick DNA Modeli

1- İki zincir birbirine anti paraleldir. Yani zıttır. 2- Zincirlerden birinin 3′ ucu ile diğerinin 5′ ucu aynı taraftadır. 3- DNA’ nın omurgasını oluşturan hidrofik şeker ve fosfat üniteleri çift sarmalın dışa bakan yüzündedir. 4- Hidrofobik özelliğe sahip bazlar ise sarmalın iç tarafındadır. 5- Çift sarmalın çapı 20 Å’ dir. 6- Birbirini takip eden bazlar 36° dönüş […]

Araç çubuğuna atla