Biyoloji ve Çalışma Alanları

Biyoloji , yaşam için Yunanca, bis ve Yunanca düşünceden ya da akıl yürütme kelimelerinden gelmektedir . Hayatı, yaşamın evrimsel tarihini ve belirli canlı organizmaları sürdüren özellikleri, özellikleri ve süreçleri inceleyen bilim anlamına gelir. Sadece evrim teorisinin sağladığı kavramsal çerçeve ile birleştirilen muazzam çeşitlilik, genişlik ve heterojenlik bilimidir. Biyoloji ve çalışma alanları sınırsızdır. Gerçekten de, 1973’te […]

Araç çubuğuna atla