Watson Crick DNA Modeli

1- İki zincir birbirine anti paraleldir. Yani zıttır. 2- Zincirlerden birinin 3′ ucu ile diğerinin 5′ ucu aynı taraftadır. 3- DNA’ nın omurgasını oluşturan hidrofik şeker ve fosfat üniteleri çift sarmalın dışa bakan yüzündedir. 4- Hidrofobik özelliğe sahip bazlar ise sarmalın iç tarafındadır. 5- Çift sarmalın çapı 20 Å’ dir. 6- Birbirini takip eden bazlar 36° dönüş […]

Araç çubuğuna atla